گپ فیلم - جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر جمعه (19 مهر ماه) به شرح زیر است:

ایده اصلی/ 29 سینما/ 60 روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و 895 میلیون تومان

قسم/ 15 سینما/ 67 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 797 میلیون و 131 هزار تومان

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ 159 سینما/ 16 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 668 میلیون تومان و 792 هزار تومان

تپلی و من/ 30 سینما/ 74 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 607 میلیون تومان

کلوپ همسران/ 97 سینما/ 23 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 714 میلیون تومان

مردی بدون سایه/ 52 سینما/ 23 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 100 میلیون تومان

شاه کش/ 61 سینما/ 23 روز نمایش/ فروش کل: 806 میلیون تومان

درخونگاه/ 84 سینما/ 9 روز نمایش/ 453 میلیون تومان

پیلوت/ 65 سینما/ 16 روز نمایش/ فروش کل: 342 میلیون تومان

کروکودیل/ 36 سینما/ 23 روز نمایش/ فروش کل: 252 میلیون تومان

سال دوم دانشکده من/ 93 سینما/ 9 روز نمایش/ 298 میلیون تومان

آبی به رنگ آسمان/ 24 سینما/ 16 روز نمایش/ فروش کل: 37 میلیون و 833 هزار تومان

منبع: سامانه فروش سینمای ایران

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

ارسال دیدگاه