گپ فیلم - پرداخت درآمد فروش فیلم‌های جشنواره فجر به صاحبان آثار

پرداخت درآمد فروش فیلم‌های جشنواره فجر به صاحبان آثار

پرداخت درآمد فروش فیلم‌های جشنواره فجر به صاحبان آثار

با پیشنهاد ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر و نظر مساعد حسین انتظامی سرپرست سازمان امور سینمایی و سمعی بصری مقرر شد در این دوره جشنواره  ۵۰ درصد از مبلغ فروش بلیت‌ها در سینماهای مردمی که پیش از این به جشنواره تعلق می‌گرفت بعد از پایان جشنواره و پس از کسورات قانونی به صاحبان آثار پرداخت شود.

۵۰ درصد دیگر نیز سهم سالن‌های سینما خواهد بود که به روال گذشته پرداخت خواهد شد.

 

 

منبع: سینما پرس

 

 

ارسال دیدگاه