گپ فیلم - آمار فروش فیلم‌ها تا ابتدای جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

آمار فروش فیلم‌ها تا ابتدای جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

آمار فروش فیلم‌ها تا ابتدای جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

آمار فروش فیلم ها نشان می دهد که «بمب؛یک عاشقانه»،«قانون مورفی» و «مارموز» در صدر توجه مخاطبان سینما قرار داشته است.

آمار فروش فیلم‌ها تا ابتدای جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

فیلم سینمایی «بمب؛یک عاشقانه» در ۵۸ روز اکران؛ ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون

فیلم سینمایی «قانون مورفی» در ۳۰ روز اکران؛۶میلیارد و ۶۰۰میلیون

فیلم سینمایی «مارموز» در ۵۱ روز اکران؛ ۶میلیارد و ۲۱۱ میلیون

فیلم سینمایی «کلمبوس» در ۵۸ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۶۵۰میلیون

فیلم سینمایی «پیشونی سفید (۲)» در ۱۱۵ روز اکران؛ ۴ میلیارد و ۵۰۰میلیون

فیلم سینمایی «پاستاریونی» در ۶۵ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۳۷۰میلیون

فیلم سینمایی «دزد و پری (۲)» در ۳۷ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۴۰۰میلیون

فیلم سینمایی «اتاق تاریک» در ۴۴ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۵۰میلیون

فیلم سینمایی «پارادایس» در ۹ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۱۰ میلیون

فیلم سینمایی «تخته گاز» در ۲۳ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «درساژ» در ۲۳ روز اکران؛ ۴۵۰میلیون

فیلم سینمایی «امین و اکواندر» ۵۱ روز اکران؛ ۱۱۰میلیون

فیلم سینمایی «ترانه» در ۹ روز اکران؛ ۱۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «سندباد و سارا» در ۱۶ روز اکران؛ ۵۰ میلیون

فیلم سینمایی «اسکی باز» در ۵۱ روز اکران؛۴۰میلیون

 

 

منبع: سینما پرس

 

 

ارسال دیدگاه