گپ فیلم - بیش از ۸۸ درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته‌اند!

بیش از ۸۸ درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته‌اند!

بیش از ۸۸ درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته‌اند!

سال‌هاست که هنرهای نمایشی ایران در انحصار طیف خاصی از هنرمندان بوده و دیدگاه‌های متفاوت و مستقل از این طیف، کمتر فرصت خودنمایی پیدا کرده است. تئاتر ما حدود دو دهه به جولانگاه شبه روشنفکران غربزده تبدیل شده و آنها نمایش‌هایی با مضامین دور از دغدغه‌ها، مسائل و آرمان‌های عموم مردم را روی صحنه می‌برند. در نتیجه، «تئاتر» به هنری دور از مردم تبدیل شده است. همچنانکه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد بیش از ۸۸ درصد مردم ایران، حتی یک بار هم پای خود را به تالارهای تئاتر نگذاشته‌اند!

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۳۰ درصد ایرانی‌ها نیز تاکنون سینما نرفته‌اند. بر اساس این نظرسنجی، ۲۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که آخرین باری که به سینما رفته‌اند کمتر از یک سال پیش بوده و ۱۰/۴ درصد اعلام کرده‌اند آخرین بار بین ۱ تا ۳ سال پیش بوده که به سینما رفته‌اند. ۳۷/۵ درصد از پاسخگویان هم گفته‌اند از آخرین باری که به سینما رفته‌اند، حداقل بیش از ۳ سال می‌گذرد.

این مرکز درباره تئاتر رفتن مردم ایران هم نظرسنجی کرده است که بر اساس آن، ۸۸/۶درصد مردم تاکنون به تئاتر نرفته‌اند! همچنین نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا نشان می‌دهد: ۶/۳ درصد مردم هر چند سال یک بار به تئاتر می‌روند. ۳/۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند سالی یک بار به تئاتر می‌روند، ۱/۳ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند هرچند ماه یک بار به تئاتر می‌روند. ۰/۵ درصد هم اعلام کرده‌اند هر ماه یک بار می‌روند و ۰/۲ درصد گفته‌اند هر ماه چند بار به تئاتر می‌روند.

*کیهان

 

 

منبع: سینما پرس

 

 

دیدگاه ها
پاسخ
مریم سلامی
28 اسفند 1397 - 10:44 0
این فیلم خیلی بی معنی است
ارسال دیدگاه