گپ فیلم - آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا شنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا شنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا شنبه

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز شنبه (۱۷ فروردین) به شرح زیر است:

 

رحمان ۱۴۰۰/ ۱۲۶ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

 

متری شیش و نیم/ ۱۳۲ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹ میلیارد تومان

 

چهار انگشت/ ۹۱ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد و ۵۴۷ میلیون تومان

 

پارادایس/ ۱۱ سینما/ ۷۲ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد تومان

 

آشغال‌های دوست داشتنی/ ۱۶ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

 

زندانی ها/ ۱۰۷ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

 

ژن خوک/ ۶۲ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹۴۷ میلیون تومان

 

پیشونی سفید ۲/ ۹۸ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۷۸۰ میلیون تومان

 

غلامرضا تختی/ ۷۱ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۶۱۸ میلیون تومان.

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

ارسال دیدگاه