گپ فیلم - آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا جمعه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا جمعه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا جمعه

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز جمعه (۲۳ فروردین ماه) به شرح زیر است:

رحمان ۱۴۰۰/ ۱۳۶ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

 

متری شیش و نیم/ ۱۴۳ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۰ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان

 

چهار انگشت/ ۱۰۴ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: چهار میلیارد و پنج میلیون تومان

 

آشغال‌های دوست داشتنی/ ۱۷ سینما/ ۵۸ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان

 

زندانی ها/ ۹۶ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

 

ژن خوک/ ۶۵ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان

 

پیشونی سفید ۲/ ۱۰۵ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۸۶۲ میلیون تومان

 

غلامرضا تختی/ ۵۸ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۷۱۹ میلیون تومان

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

ارسال دیدگاه