گپ فیلم - جولان راهنمایان دلربا و مجری بد ادا در جشنواره جهانی فجر!

جولان راهنمایان دلربا و مجری بد ادا در جشنواره جهانی فجر!

جولان راهنمایان دلربا و مجری بد ادا در جشنواره جهانی فجر!

یکی از کارگردانان تئاتر و سینما که حسابی از عملکرد جشنواره جهانی فیلم فجر و مدیران آن گله من بود، می گفت: سالن به اصطلاح خودشان کاخ جشنواره! پر بود از خانم های خوش پوشی که به جای راهنمایی مهمانان، فقط در صدد نشان دادن خود، دلبری و ادا در آوردن بودند! مجری اختتامیه نیز فقط خودش را اجرا می کرد و کاری به اصل برنامه اختتامیه نداشت. وی گمان می کرد مجری یک کاباره است و مدام حاضران را تشویق به کف زدن و سوت کشیدن می کرد!
خانم هایی را در جای جای سالن گذاشته بودند تا اطلاع رسانی کنند، اما در جواب سوال کنندگان می گفتند ما نمی دانیم! اگر نمی دانید اینجا چه می کنید؟ بیشتر از اینکه جواب مراجعان را بدهند، آینه در دست داشته و تجدید بزک می کردند!

این، چه جشنواره ای است که به جای آبرو داری، آبرو بری می کند؟ اگر بلد نیستند بساط خود را جمع کنند و بروند!

 

 

منبع: سینما پرس

 

 

ارسال دیدگاه