گپ فیلم - آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا دوشنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا دوشنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا دوشنبه

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز دوشنبه (۹ اردیبهشت ماه) به شرح زیر است:

متری شیش و نیم/ ۱۴۵ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۳ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان

چهار انگشت/ ۱۳۲ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: پنج میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان
آشغال‌های دوست داشتنی/ ۱۲ سینما/ ۷۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تگزاس/ ۹۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان

زندانی ها/ ۹۵ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان
ژن خوک/ ۹۴ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان

پیشونی سفید ۲/ ۱۱۴ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان

غلامرضا تختی/ ۶۴ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

ارسال دیدگاه