گپ فیلم - آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران تا دوشنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران تا دوشنبه

آمار فروش فیلم های روی پرده در تهران تا دوشنبه

بانی فیلم، گروه سینمای ایران: جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز دوشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) به شرح زیر است:
متری شیش و نیم/ ۸۹ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۹ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان
چهار انگشت/ ۳۷ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: سه میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان
تگزاس ۲/ ۱۴۸ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: شش میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: پنج میلیارد و ۹۵ میلیون تومان
آشغال‌های دوست داشتنی/ پنج سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۸۶۶ میلیون تومان
زندانی ها/ ۳۳ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: دو میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان
ژن خوک/ ۳۰ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان
پیشونی سفید ۳/ ۶۳ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان
غلامرضا تختی/ ۱۹ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۴۵۰ میلیون تومان
سامورایی در برلین/ ۱۲۰ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۵۶۹ میلیون تومان
نبات/ ۶۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۲۲۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۱۰۱ میلیون تومان
به دنیا آمدن/ ۴۱ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۵۱ میلیون ۴۳۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
وکیل مدافع/ ۴۰ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۴۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان
خانه دیگری/ ۳۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۳۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان
تولدت مبارک/ ۲۳ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان/ فروش کل شهرستان ها: سه میلیون و ۳۵ هزار تومان.

 

 

منبع: بانی فیلم

 

 

ارسال دیدگاه