10050
فیلم بر اساس زندگی بازیکن هاکی ساندیپ سینگ ساخته شده است. داستان پیروزی روح انسان است، آدمی که ازتجربه‌ای نزدیک به مرگ بازگشته و دوباره خودش با کار ...
عضویت و تماشا
تریلر