15306
بلید که حالا تحت تحقیب FBI قرار گرفته، باید به گروهی از نایت‌استاکرزها ملحق شود تا با بزرگترین و چالشی‌ترین دشمنش، یعنی دراکولا مواجه شود....
عضویت و تماشا
تریلر