4277
یک مامور پلیس ارتش روسیه که به دلیل برخی از فعالیتهایش دچار بی‌آبرویی شده، شروع به تحقیق راجع به قتل تعدادی کودک می‌کند که در دوران استالین در اتحاد ...
عضویت و تماشا
تریلر