12706
پس از اینکه انسان‌ها از وجود موجوداتی مانند خون‌آشام‌ها و لیکان‌ها آگاه می‌شوند، تصمیم به نابودی آنها می‌گیرند و جنگ بین دو گونه موجودات آغاز می‌شود. ...
عضویت و تماشا
تریلر