13128
فردی کروگر و جیسون ووهیز دو قاتل بی‌رحم بازگشته‌اند تا با قتل‌های بی‌رحمانه وحشت بیشتری در دل مردم و بخصوص نوجوانان ببیاندازند. با این تفاوت که اینبار...
عضویت و تماشا
تریلر