2773
در سال 1937 در زمان جنگ زاپن، یک استاد هنرهای رزمی به نام ایپ مجبور می‌شود باری تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش آنها را ترک کند. وی موافقت میکند که ...