12810
در حالیکه جهان تحت حمله هیولاهای وحشتناکی است که انسان‌ها را از طریق صدایشان پیدا کرده و شکار می‌کنند، الی اندروز نوجوان 16 ساله‌ای که سالها قبل ...
عضویت و تماشا
تریلر