1996
جف وینگر که یک وکیل از کار معلق شده است مجبور می‌شود دوباره به کالج برگردد و در گرین‌دیل کامیونیتی کالج ثبت نام کند. او یک گروه درسی راه می‌اندازد به ...