11870
پاول یک پرستار اورزانس است که مجبور می‌شود برای نجات جان زن باردارش که دزدیده شده است، با یک مظنون به قتل مجروح و سابقه‌دار تشکیل یک تیم دهد تا ...
عضویت و تماشا
تریلر