9223
داستان سریال درباره آلفرد پنی‌ورث افسر سابق نیروی ویژه است که یک شرکت امنیتی را تشکیل می‌دهد و برای پدر بروس وین میلیاردر، توماس، شروع به کار میکند. ...