15465
داستان فیلم برگرفته شده از زندگی جی.آر.آر تالکین نویسنده معروف ارباب حلقه‌ها است. تالکین که کودکی یتیم بوده است، دوستی، عشق و الهامات هنری را در کنار ...
عضویت و تماشا
تریلر