25298
انیمیشنی ماجراجویانه درباره عروسک‌های زشتی که متوجه می‌شوند با سایرین متفاوتند و تلاش بی‌امانی را برای دوست داشته شدن شروع می‌کنند اما در نهایت متوجه ...
عضویت و تماشا
تریلر