39970
یک قاتل حرفه‌ای بازنشسته، دوباره شروع به کار میکند تا بتواند ردپای یک گنگستر را دنبال کرده و او را پیدا کند. گنگستری که سگش را کشته و همه چیز را از او...
عضویت و تماشا
تریلر