23748
یک پلیس و یک گانگستر با هم تیم را تشکیل می‌دهند تا یک قاتل حرفه ای سریالی را دستگیر کنند اما...
عضویت و تماشا
تریلر