9639
راکی یک ورزشکار رشته بوکس است که شانس مقابله و رویارویی با یک قهرمان سنگین وزن جهان به نام آپولوکرید را پیدا میکند. مبارزه‌ای که مفهوم تازه‌ای به ...
عضویت و تماشا
تریلر