24394
این سریال داستان پدربزرگ سوپرمن را روایت می‌کند که خاندانش از جامعه طرد شده‌اند. پدربزرگ سوپرمن یک نابغه‌ی فنی و مکانیکی است که سعی می‌‌کند دوباره نام...