پویا نمایی |
کمدی |
خانوادگی |
فانتزی |
ترسناک
2019 -
English -
USA, UK, Canada
تماشا
توضیحات
عوامل
پیشنهادات
نظرات
تریلر انیمیشن خانواده آدامز
The Addams Family

تریلر انیمیشن خانواده آدامز

عوامل
Charlize Theron
Charlize Theron
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard
Mikey Madison
Mikey Madison
Pom Klementieff
Pom Klementieff
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه