15582
یک گروه حمایتی از قاتلین بصورت دوره ای برگزار میشود. در این گروه حمایتی، قاتلین در کنار هم نشسته و راجع به قتلها و خلافهایی که مرتکب شده‌اند، صحبت ...
عضویت و تماشا
تریلر