90763
جین گری یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های مردان ایکس، در طی یکی از ماموریت‌های نجات‌دهنده در فضا، با اشعه‌ای کیهانی برخورد می‌کند که وی را به یکی از ...
عضویت و تماشا
تریلر