16163
سم مولینز که سابق بر این یک عروسک ساز بوده است به همزاه همسرش اتر، 12 سال پس از مرگ تراژیک و غم‌انگیز دختر 7 ساله کوچکشان به نام آنابل، در خانه‌شان ...
عضویت و تماشا
تریلر