6205
ایو پولاستاری یک مامور امنیتی است همراه با گروهی در حال تحقیق برای یافتن یک قاتل حرفه‌ای است، که برای گروهی مرموز دست به آدم‌کشی میزند. پس از ...