14665
یک شهر آرام در سنترویل، زمانی که مردگان شهر، بصورت زامبی از قبرهایشان خارج شده و در سطح شهر پرداکنده می‌شوند، تبدیل به میدان جنگی شدید علیه زامبی‌ها ...
عضویت و تماشا
تریلر