116712
هفت کودک در شهری کوچک و خیالی به‌نام "دری" در کشمکش و مقابله با یک هیولا قرار می‌گیرند که خود را همانند یک دلقکی موحش درآورده است و علی‌رغم مشکلاتی ...
عضویت و تماشا
تریلر