21597
تام که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مدتی رادر کما سپری کرده است، بالاخره بیدار می‌شود. اما در کمال بهت و تعجب متوجه می‌شود که تکه‌هایی از گوشی تلفن ...
عضویت و تماشا
تریلر