5237
در بسیاری از موارد، برای گرفتن یک قاتل سریالی، لازم است که به نحوی از نوع تفکر و ذهن او سردرآورد در همین راستا در اواخردهه 70 میلادی، دو مامور FBI به ...