1137
رکسانا که یک خواننده اپرای بسیار مشهور در سطح جهان است، وقتی برای یک اجرا به منطقه‌ای صنعتی در آمریکای جنوبی می‌رود، گروگان گرفته می‌شود و....
عضویت و تماشا
تریلر