741
جیم هافمن که خبرچین FBI است، شروع به ترغیب و تطمیع جان دلورن، یک ماشین‌فروش بانفوذ  که درگیر مشکلاتی شده است، میکند تا وی را به عنوان یک مامور مخفی در...
عضویت و تماشا
تریلر