4719
بعد از جنگ جهانی دوم، یک اسیر آمریکایی در ژاپن باقی می‌ماند و پس از آزادی به آمریکا باز نمی‌گردد. وی در تلاش است از طریق انجام آیین‌ها و انجام اعمال ...
عضویت و تماشا
تریلر