125397
سیمبا شیر نوجوانی است که قرار است بعد از پدرش به پادشاهی برسد بعد از مرگ پدرش به دلایلی مجبور می شود از دست عمو و کفتارهای تحت نفوذش فرار کند. پس ...
عضویت و تماشا
تریلر