121313
در حالی‌که دیگر حدود 27 سال از اتفاقات وحشتناک آن تابستان منحوس می‍‌‌‌‌گذرد،هرکدام از اعضای باشگاه بازنده ها بزرگ شده اند و با زندگی خویش دست و پنجه ...
عضویت و تماشا
تریلر