1162
متفقین در سال 1944، طی عملیاتی به نام مارکت گاردن، سعی میکنند که به امید شکستن خطوط آلمانی‌ها، تعدادی از پل‌های مهم و استراتژیک در هلند را تصرف و ضبط ...
عضویت و تماشا
تریلر