496
یک وکیل مجبور می‌شود که از یک قاضی گناهکار دفاع کند، در حالیکه در حال دفاع از سایر موکلین بی‌گناهش است. او تلاش میکند تا مجازاتی متناسب برای قاضی ...
عضویت و تماشا
تریلر