1483
جاوید نوجوانی آسیایی است که دوران سختی را در سال 1987 بین مسائل خانوادگی و نژادی و اجتماع تجربه می‌کند. او برای کم کردن این فشارها به نوشتن شعر پناه ...
عضویت و تماشا
تریلر