23712
کبیر سینگ که یک دانشجوری ارشد پزشکی است، و به موتورهای قدیمی انگلیسی و فوتبال علافه وافری دارد، پس از اینکه نامزدش مجبور به ازدواج به شخص دیگری می‌شود...
عضویت و تماشا
تریلر