2404
یک مرد ناامید که در یک جزیره متروک و دور افتاده به تنهایی گیر کرده است، با یک مُرده دوست می‌شود و این دو در کنار یکدیگر سفری سورئال به خانه را تجربه ...
عضویت و تماشا
تریلر