1715
هاوتمن استرانسکی که یک افسر فرمانده آلمانی است. وی پس از اینکه یکی از گروهبان‌ها به نام وولف اشتاینر، از دروغ گفتن برای او طفره می‌رود، یک جوخه را در ...
عضویت و تماشا
تریلر