21682
یک کارگردان و همسر بازیگرش، درگیر مراحل فرسایشی و قدم به قدم طلاق هستند که همین امر آنها را به سمت شکوفایی خلاقیت درونی آنها سوق میدهد.
عضویت و تماشا
تریلر