184770
گرالت از ریویا، یک شکارچی هیولا و موجودات اهریمنی است که به تنهایی کار و زندگی میکند. او در تلاش است تا جای خود را در جهانی پیدا کند که اغلب مردم، ...