1116
این فیلم داستانی دراماتیک از رقابتی شدید بین دانشمندان برتر علم الکتریسیته، توماس ادیسون و جورج وستینگ هاوس است که هر کدام سعی دارند سیستم الکتریکی ...
عضویت و تماشا
تریلر