4079
بخش VIP فروشگاه سانگ وون برای مشتریان مخصوص و سطح بالا کار میکند که تنها حدود 1% از مشتریان فروشگاه را تشکیل میدهند. روزی یکی از اعضای این تیم، پیغامی...