67683
السا ملکه برفی قدرتی خارق‌العاده دارد: تبدیل هرچیزی به برف و یخ. با اینحال علیرغم خوشحالی از قرار گرفتن در میان مردن آرندال، السا همیشه حالتی بی‌قرار ...